Christmas Card Printing

At the Christmas market (Marché de Noël Allemand caritatif) in Pibrac the children printed their own awesome styrofoam printing Christmas cards!


Au Marché de Noël Allemand caritatif à Pibrac, les enfants ont imprimé leurs propres cartes de Noël avec des plaques polystyrène en mousse !


Auf dem Weihnachtsmarkt (Marché de Noël Allemand caritatif) in Pibrac druckten die Kinder ihre eigenen tollen Weihnachtskarten mit einer Styroporplatte!


Tijdens de kerstmarkt in Pibrac (Marché de Noël Allemand caritatif) hebben de kinderen hun eigen geweldige kerstkaarten gedrukt door middel van schuimplaatjes!